Research and Development

Research and Development

Aktywna działalność w zakresie rozwoju nowych produktów i rozwiązań technicznych jest realizowana poprzez uczestnictwo w licznych projektach badawczo-rozwojowych. Projekty te są prowadzone w ramach europejskich programów badań naukowych i innowacji.