ADAPTIWALL

ADAPTIWALL

Czas trwania: 1/09/2013 – 31/08/2017

www.adaptiwall.eu

Wielo-funkcjonalne, lekkie panele ścienne oparte na adaptacyjnej izolacji i nanomateriałach dla budynków o obniżonej energochłonności

Celem projektu ADAPTIWALL jest opracowanie innowacyjnych, wielofunkcjonalnych i lekkich prefabrykowanych paneli fasadowych, które będą dopasowywały się do warunków klimatycznych. Nowy panel fasadowy będzie się składał z trzech części: (A) Izolacji o właściwościach adaptacyjnych ze zmienną rezystencją termiczną, (B) Buforu w postaci lekkiego betonu przenoszącego obciążenia, (C) Membrany pozwalająca wymieniać ciepło. W projekcie zostaną także przebadane materiały budowlane z dodatkami nowych materiałów takich jak Materiały zmieniające fazę (ang. Phase Change Materials). Nowoopracowane panele fasadowe zostaną przetestowane na terenach francuskiego Instytutu Energii Solarnej – CEA INES w Chambery. Projekt jest realizowany przez 8 jednostek z 5 krajów Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest jednostka badawcza TNO z Holandii.