BIM-SPEED

BIM-SPEED

Czas trwania: 1/11/2018 – 31/10/2022

www.bim-speed.eu

Standaryzacja informacji o budynku do energooszczędnej renowacji z wykorzystaniem technologii BIM

Celem projektu BIM-SPEED jest opracowanie metodologii i narzędzi z jednym centralnym źródłem informacji: modelem informacji o budynku (BIM), cyfrową reprezentacją budynku. Model ten będzie katalizatorem do prowadzenie energooszczędnych renowacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Rozwiązania opracowane w projekcie BIM-SPEED zostaną przetestowane w 13 budynkach demonstracyjnych (m.in. w Warszawie i w Gdyni), które obejmują wszystkie klimatyczne klastry geograficzne Europy i różne poziomy doświadczenia BIM w różnych krajach. Projekt jest realizowany przez 22 partnerów z Unii Europejskiej, koordynatorem projektu jest Politechnika Berlińska (Technische Universität Berlin).