MATRYCS

MATRYCS

Czas trwania: 1/10/2020 – 30/09/2023

 

Aplikacje do zarządzania i przetwarzania danych o dużej objętości dla budynków w celu zwieszenia ich efektywności energetycznej

Celem projektu MATRYCS jest opracowanie aplikacji do zarządzania i przetwarzania danych o dużej objętości (tzw. big data), które zapewnią świadczenie efektywnych energetycznie usług w obrębie całego budynku i jednocześnie umożliwią usprawnienie działania jego systemów. Usługi oparte na danych mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków dzięki wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, takich jak internet rzeczy (IoT), danych typu big data, sztucznej inteligencji oraz obliczeń rozproszonych. Nowoopracowane aplikacje zostaną sprawdzone w 11 projektach pilotażowych, które mają różne skale oraz zakresy: pojedynczy budynek, grupy budynków, miasto, region czy kraj. Projekt jest realizowany przez 18 partnerów z Unii Europejskiej, koordynatorem projektu jest firma Enigeering z Włoch.