ASHVIN

ASHVIN

Czas trwania: 1/10/2020 – 30/09/2023

www.ashvin.eu

Efektywne procesy projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych przy użyciu koncepcji cyfrowego bliźniaka

Celem projektu ASHVIN jest rozwój technologii bliźniaków cyfrowych dla obiektów budowlanych. Ta nowa technologia cyfrowej repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów znalazła już szereg zastosowań w kilku sektorach przemysłu i może istotnie unowocześnić europejski sektor budownictwa. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Ashvin powstanie platforma bliźniaków cyfrowych dostępna w modelu open source, która łączyć będzie internet rzeczy (IoT) z technologiami obrazowymi. Dzięki platformie użytkownik otrzyma od ręki cyfrową reprezentację obiektu budowlanego, a także będzie mógł zbierać dane w czasie rzeczywistym przed, w trakcie i po jej wzniesieniu, co umożliwi mu monitorowanie zmian w środowisku i w ramach procesów produkcyjnych. Nowoopracowane platforma zostanie przetestowana na 9 obiektach budowlanych takich jak mosty, wiadukty, budynki biurowe, budynki mieszkalne czy budynki sportowe, zlokalizowanych w Hiszpanii, Polsce, Chorwacji, Niemczech, Szwecji, Hiszpanii i Niemczech. Projekt jest realizowany przez 14 partnerów z Unii Europejskiej, koordynatorem projektu jest Politechnika Berlińska (Technische Universität Berlin).