H-HOUSE

hhouse
hhouse

Project details

Podniesienie warunków oraz komfortu mieszkania poprzez Eko-innowacyjne komponenty budynków mieszkalnych

Celem projektu H-HOUSE jest opracowanie innowacyjnych elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku w oparciu o zastosowanie naturalnych materiałów (tj. glina, drewno, celuloza) oraz modyfikację tradycyjnych materiałów jak cement poprzez dodatki aerożelowe i nano-cząstki. Wynikiem projektu będzie istotna poprawa fizycznych parametrów panujących wewnątrz budynku (temperatura, wilgotność) oraz poprawa czynników chemicznych takich jak stężenie lotnych związków organicznych tzw. VOD (ang.”Volatile Organic Compounds”). Projekt jest realizowany przez 12 partnerów z Unii Europejskiej w tym trzy jednostki z Polski (PRE Fasada sp.zo.o., Instytut Techniki Budowlanej, Mostostal Warszawa S.A.). Koordynatorem projektu jest instytut badawczy CBI ze Szwecji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *